Baagøe og Riber grunden

🌱 FORSIDE - Status og Sidste nyt! 🌱 Artikler og læserbreve 🌱 Plan & dokument arkiv 🌱 Hvem er developerne? 🌱 SJOV & MEMES 🌱 Kommende projekter 🌱 Sådan skriver du et læserbrev/ høringssvar 🌱 Kontakt os🌱

Kommende projekter

Her en oversigt over kommende projekter og developernes gøren og laden. Typisk kommer de i mindst to bider; lokalplansforslag - og så de efterfølgende dispensationer :(

Bycenteret PLU punkt 8 m. bilag fra indkomne høring. Administrationen har i bilaget også lavet en flot analyse, der bl.a. anbefaler 1 at: "Pas på byens særlige kulturmiljøer Her særligt omkring SAK og de små værksteder ved Vestergade 44 og 45." Så spørgsmålet bliver her om Proarks investeringscase efterlader byen bedre end før, end op unikke miljøer saneres ud i processen. Det kunne være rart hvis administrationens anbefalinger blev fulgt. Det er aldrig manglende viden, der gør at byen udvikler sig som den gør, men manglende vilje til at gå imod developernes ønsker om at profitmaksimere. Så der mangler ikke gode ideer for den gode by, men mod til at sige fra. Se mere om Proark under Hvem er developerne?

Gambøt havn dispensation

Søfartsskolen(20/12) se referat. ansøgning om privat sti. Humlebo

Børnely manage and build