Baagøe og Riber grunden

🌱 FORSIDE - Status og Sidste nyt! 🌱 Artikler og læserbreve 🌱 Plan & dokument arkiv 🌱 Hvem er developerne? 🌱 SJOV & MEMES 🌱 Kommende projekter 🌱 Sådan skriver du et læserbrev/ høringssvar 🌱 Kontakt os🌱

Bragt i pressen:

Læserbrev om en byudvikling der ikke tilgodeser levet liv og fælles skabte værdier. Stederne for en deltagelseskultur forsvinder, og erstattes af ren tilskuer- og forbrugskultur Historien, der blev væk (FAA,9/8-23)

FAA artikel ovenpå høringssvarene. Beboere advarer politikere mod at give bygherre for meget spillerum på Baagøe-Riber: Lad være med at smadre byens unikke miljø (FAA, 22/1-23)

Bebyggelsesprocenten er meget i fokus, og det bliver gjort til et spørgsmål om enten eller. De 180% der lægges op til er selvfølgelig langt over stregen (og mere end de 120% det var sidst Skjærbæk forsægte på grunden). 50% er kun realistisk, hvis der ikke dispenseres i kommuneplanen. Det er nok svært at undgå. Spørgsmålet er af hvilken årsag og hvordan. Afslutningsvis nævner Arne Ebsen (SF) et ønske om "attraktivt og imødekommende byggeri". Attraktivt og imødekommende for hvem? Developere, folk med formue eller?

Hvorfor ikke zoome engang ud, og se området i en sammenhæng. Hvad giver byggeriet til kvarteret og byen? Hvordan biddrager det til den fremtidige havn for havnebyen? Der er masser eksempler hvor det lykkes. Men det kræver at der stilles krav og at det ikke er developerne der uhindret slår stregerne og dikterer.

Men måske også en åbning for et byggeri af mindre volumen, Planudvalgsformand Arne Ebsen (SF): "Vores opgave bliver at sikre et kvalitativt højt niveau i byggeriet, fordi det er et, der kommer til at stå i mange år. Og hvis 10 procent mere bebyggelse giver et mere spændende byggeri og mere seværdigt kvarter, tror jeg, at borgerne i sidste ende vil være tilpas med det." Menes der 60% bebyggelsesprocent?

Kronik af Peter Jørgensen. Demokratiet bor ikke i stemmeboksen (FAA.dk, 7/1-23)

Zoomer lidt ud og reflekterer over demokrati, indflydelse,høringer, lobbyisme mm..Slutter af med at reflektere over den igangværende proces om Baagøe og Riber-grunden.

Svar fra Planudvalgsformand, Arne Ebsen (SF) Deltagelse er demokrati (FAA.dk, 10/1-23)

Efterlader følgende spørgsmål:

Læserbrev af Johan Weltzin Kristensen (Ø) Hvem laver spillereglerne for fremtidens havn? (FAA.dk, 10/1-23) Ros til administrationen og deres faglighed, der klæder politikerne godt på. Sammen med høringsvarene er det ihvertfald ikke manglende viden der er undskyldningen ikke at skabe et kvalitetsbyrum der giver noget til byen og har fri adgang. Nu er det op til politikerne at beslutte hvilken havn og by de vil have.

Historisk artikel Baagøe og Riber: Erik Skjærbæk trækker sig i tilfælde af fredning Sidst Erik Skjærbæk forsøgte på grunden i 2017. Her skulle grunden sælges til Staten, hvis fredningen gik igennem. Det er værd at bemærke at det forslag der lå dengang, tegnet af CW arkitekter, havde en væsentligt lavere bebyggelsesprocent end det der ligger fra Praksis Arkitekter nu. Hvad er det der gør at grunden ikke er blevet solgt til Staten? Mon der alligevel er penge at tjene? Ihvertfald er en alliance med Praksis arkitekter og et villigt byråd ikke det værste farvand at begå sig for en investor der skal forrente kapital.

Den 5. december var der præsentation af projektet på rådhuset.

Her avisen artikel fra mødet. Link.

Opsummering af mødet på enhedslisten svendborgs hjemmeside, med mere konkret gennemgang af udvalgte punkter berørt på mødet. Link.

Links til læserbreve der kan rammesætte projektet, i en mere generel udviklingstendens (gentrificering) i de seneste års byggeboom.


<

p style="margin-bottom: 0mm; line-height: 6.17mm">